Comuna Livezile - Integritatea instituțională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004, la nivelul Primăriei Comunei Livezile a fost desemnat, prin completarea fișei postului, consilierul de etică, cu scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:
a) acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
c) întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
Date de contact:
GROZE DANIELA-MARIA
E-mail: daniela.groze@primarialivezilebn.ro

Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevazute atât în Strategia Națională Anticorupție cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții

Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pt. remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului